Σχέδιο του Δήμου Αγρινίου για την στήριξη των Τοπικών Επιχειρήσεων

 

Ο Δήμος Αγρινίου επεξεργάζεται τα στοιχεία και την διαδικασία που θα χρειαστεί λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξεδόθει για την στήριξη των Τοπικών Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού θα προταθεί να προβλέπεται:
-Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων)
-Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
-Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%)
-Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων (0.5%)
-Αναστολή είσπραξης ενοικίων για όσα καταστήματα έχουν κλείσει και στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα.

Βασίλης Φωτάκης