Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών για την βίαια είσοδο ομάδας φοιτητών στο χώρο Συνεδρίασης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ΄αριθ. 205/23.6.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, καταδικάζει έντονα την βίαια είσοδο ομάδας φοιτητών στο χώρο Συνεδρίασης της Συγκλήτου με αποτέλεσμα να διακοπεί η Συνεδρίασή της στις 9 Ιουνίου 2022.

Επίσης, η Σύγκλητος θεωρεί ότι τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες δεν τιμούν και δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, γιατί θίγουν τον πυρήνα της Δημοκρατικής του Λειτουργίας.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ