Συγκρότηση Προεδρείου Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε το Προεδρείο για τη θητεία 2021-2023 ως εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κατσαρός

Γραμματέας: Παναγιώτης Κίντας

Αντιπρόεδρος: Κώστας Κούστας

Ταμίας: Παναγιώτης Μυλωνάς

Οργανωτικός Γραμματέας: Σωτήρης Τέφας

Μέλη: Σόφη Μαλάτου και Επαμεινώνδας Πανάς