Σύλλογος Ποντιών Ν. Αιτωλ/νίας ”Δημ. Ψαθάς”: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντιών Ν. Αιτωλ/νίας ”Δημ. Ψαθάς” καλεί τα μέλη του σε  τακτική Γενική Συνέλευση την  Κυριακή 22  Οκτωβρίου  2017  και ώρα 10:30 π.μ. στην κεντρική  αίθουσα  δημοτικού καταστήματος  Αγίου Κων/νου  Δ.Αγρινίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
  2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον τρόπο  διαχειρίσεως των οικονομικών από το Δ.Σ.
  3. Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  4. Διενέργεια  Αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών  Δ.Σ – Εξελεγκτικής  Επιτροπής – Αντιπροσώπων Σ.ΠΟ.Σ.ΝΕ & Ν. – Π.Ο.Ε.
  5. Άλλα  θέματα (ενημέρωση κ.λ.π.)

  Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας,  σε εφαρμογή του άρθρου 23  του καταστατικού συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την επόμενη Κυριακή 29  Οκτωβρίου  2017 (καταληκτική  ημερομηνία) στον ίδιο τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη πρόσκληση ή δημοσίευση  και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη του συλλόγου και αν παρευρίσκονται.

Η  παρουσία  και  η  συμμετοχή  όλων  κρίνεται  απαραίτητη.    

 

Με τιμή

Για το  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός  Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ    Κων/νος                     ΤΑΦΙΑΔΗΣ   Νικόλαος