«Συμμαχία για το μέλλον»: «Καλούμε τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, να ενεργήσει έγκαιρα»

«Πριν από μερικές ημέρες ψηφίστηκε το νέο Νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο αφορά ιδιαίτερα τους Ο.Τ.Α.  Α’ και Β’ βαθμού», αναφέρει σε ανακοίνωση της η παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»… και συνεχίζει:

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή πλατφόρμα “Πέλοπας”, καθίσταται υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση, για την ένταξη των σχετικών έργων στα πάσης φύσεως Προγράμματα χρηματοδότησης, δηλαδή, στο «Φιλόδημος ΙΙ», στο «Αντώνης Τρίτσης» και στο «Ε.Σ.Π.Α.».

Συγκεκριμένα, στο «άρθρο 20» προβλέπονται τα εξής:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οφείλουν να εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων “Πέλοπας” και να καταχωρούν σε αυτή τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αυτούς κατά κυριότητα ή κατά παραχώρηση χρήσης.

Η εγγραφή των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού στην ψηφιακή πλατφόρμα και η καταχώριση σε αυτή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των Ο.Τ.Α. στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, στα αθλητικά, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων Φορέας υλοποίησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι υποχρεωτική για την ένταξη έργων των Ο.Τ.Α. που αφορούν, τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα συναφή χρηματοδοτικά προγράμματα «Ε.Σ.Π.Α.» λοιπών Υπουργείων και Φορέων,

Καθώς και για την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. για την ένταξη των εγκαταστάσεων, στα χρηματοδοτικά προγράμματα «Φιλόδημος ΙΙ» και «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και για την παροχή αιγίδας από την Γ.Γ.Α. στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων των δήμων στις εγκαταστάσεις τους.

Δεδομένου ότι: 

Όλες  οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου μας, έχουν ελλείψεις και άμεση ανάγκη αναβάθμισης. 
Έχουμε ομάδες, μπάσκετ και ποδοσφαίρου,  που αγωνίζονται στην ανώτερη κατηγορία των πρωταθλημάτων Ελλάδος κάτω από αντίξοες γηπεδικές συνθήκες.

Το κλειστό του ΔΑΚ χρειάζεται πλήρη αναβάθμιση των χώρων του, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές της Α1 μπάσκετ, για να επιστρέψει και η ομάδα μας στην φυσική της έδρα.

Το ανοικτό χρειάζεται άμεσα ταρτάν, ανακατασκευή των κερκίδων και αναβάθμιση όλων των βοηθητικών και λοιπών εγκαταστάσεων.

Καλούμε τον δήμο Μεσολογγίου,

να ενεργήσει έγκαιρα, για την καταχώρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα καταγραφής «Πέλοπας», για να έχει την δυνατότητα ένταξης  στα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να μην μείνουμε  «εκτός νυμφώνος» για μια ακόμη φορά.

Σας ενημερώνουμε για να μην ακούσουμε πάλι το δεν γνωρίζαμε.

Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»