Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας σε Κοινή Συνδιάσκεψη και Συνέδριο – Εκλογή Τσιχριτζή

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της «1ης Κοινής   Συνδιάσκεψης των Fora των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, Πόλεων και Πανεπιστημίων» και παράλληλα του «18ου Συνεδρίου των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου» με κεντρικό θέμα της Συνδιάσκεψης “Διαδρομές και Μονοπάτια: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου”, στις όποιες συμμετείχε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2018 στο Σπλιτ της Κροατίας.

Την πρώτη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου του «18ου Συνεδρίου των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου» επικυρώθηκε η απόφαση εκλογής του κου Παναγιώτη Τσιχριτζή, Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ , εκπροσωπώντας για 13ο  έτος τα  Επιμελητήρια – μέλη του Φόρουμ. Η Πρόεδρος του Φόρουμ κα. Mirjana Čagalj, συνεχάρη τον κ. Τσιχριτζή για την εξαιρετική συνεργασία και τις συνεχείς ενέργειες και δράσεις στήριξης του Φόρουμ των Επιμελητηρίων.

Ο κος Τσιχριτζής, από την πλευρά του,  ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς το πρόσωπό του καθώς επίσης και για την αναγνώριση των προσπαθειών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην κατεύθυνση εδραίωσης της επιμελητηριακής και επιχειρηματικής συνεργασίας, ανάδειξης του Φόρουμ των Επιμελητηρίων ως ένα από τα βασικά επιχειρησιακά εργαλεία για την υποστήριξη και τη χάραξη της στρατηγικής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου (EUSAIR) και την υλοποίησή της με στόχο την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και της επιχειρηματικότητας των μελών των Επιμελητηρίων.

Τη δεύτερη ημέρα της «1ης Κοινής Συνδιάσκεψης των Fora των Επιμελητηρίων, των Πόλεων και των Πανεπιστημίων», η κα Dubravka Suica, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και επικεφαλής της κροατικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε στη σημασία παρακολούθησης όλων των μορφών κινητικότητας των ανθρώπων (επιχειρήσεις, φοιτητές, τουρίστες) και κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η κάθε μορφή κινητικότητας επηρεάζει την ανάπτυξη και τη βιώσιμη οικονομία μέσα από το πρίσμα μακροπεριφερειακής διάστασης, ενώ η κα Barbara Toce, Αντιπρόεδρος των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μακροπεριφερειακή στρατηγική και εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις πολιτιστικές διαδρομές, παρουσίασε μελέτη υλοποίησης καλών πρακτικών συνέργειας επιχειρηματιών του Τουρισμού και της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, στα πλαίσια πολιτιστικών διαδρομών της Ευρώπης και πως επηρεάζουν θετικά την κινητικότητα των ανθρώπων τουριστών και εν γένει τις τοπικές οικονομίες.

Από την πλευρά τους, ο κ. Tomislav Rados, Αντιπρόεδρος του Κροατικού Οικονομικού Επιμελητηρίου και εξωτερικός εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  και ο κ. Francesco Ferrero, Προϊστάμενος του τμήματος επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες και τάσεις για χρηματοδότηση, στις μεταφορές και στον τουρισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση ως προϋπόθεση για μια ισορροπημένη ανάπτυξη της περιοχής της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου.

Τόνισαν τις σημαντικές προκλήσεις που πηγάζουν από τις τάσεις αυτές,  αμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τομέα των μεταφορών με ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υποδομών.

Στο δεύτερο σκέλος του Συνεδρίου οργανωθήκαν θεματικά τραπέζια εργασίας, σύμφωνα με τους πυλώνες της στρατηγικής EUSAIR.  Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου παρακολούθησαν τις εργασίες του Τουρισμού, του Περιβάλλοντος, της μπλε Οικονομίας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κος Παναγιώτης Τσιχριτζής, ο Ά Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Ράπτης, και ο Προϊστάμενος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων  και υπεύθυνος προγραμμάτων κος Γεώργιος Ρόμπολας.

 

Η θεματολογία  αφορούσε:

  • Γαλάζια ανάπτυξη, «τρόφιμα από τη θάλασσα – κατάσταση και προοπτικές»
  • Περιφερειακή Διασύνδεση, «επιπτώσεις της κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες,  σε συνέχεια της συνάντησης που είχε γίνει τον Ιούνιου του 2018 στην Ολυμπία μέσα στα πλαίσια του προγράμματος AI NURECC».
  • Η ποιότητα του Περιβάλλοντος «Πράσινη Μακροπεριφέρεια, Προκλήσεις και Ευκαιρίες»
  • Αειφόρος Τουρισμός «Δημιουργικός πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρες περιοχές της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου»
  • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα « Γυναίκες και επιχειρηματική επιτυχία»
  • Οικονομική Ανάλυση «Δυναμική της Διαφορετικότητας»
  • Κοινωνικές προκλήσεις «Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου- Νέα πύλη εισόδου»
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα  «Αποτελέσματα του Φόρουμ, Υλοποίηση Στρατηγικών στα πλαίσια της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής & Ιονίου»

 

Την τρίτη μέρα ολοκληρώθηκε το Φόρουμ με την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Φόρουμ των Επιμελητηρίων της Αδριατικής & Ιονίου.

Η Πρόεδρος του Φόρουμ κα. Mirjana Čagalj και ο Αντιπρόεδρος κος. Alfredo Malcarne τόνισαν την ανάγκη  από κοινού συμμετοχής στο σχεδιασμό της στρατηγικής του Φόρουμ όλων των Επιμελητηρίων της Αδριατικής και Ιονίου και στη συνέργεια και συνεργασία στο τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στα πλαίσια της  Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR).

Ο κος Παναγιώτης Τσιχριτζής, εκπροσωπώντας τα Ελληνικά Επιμελητήρια, πήρε το λόγο και αναφερόμενος στα αποτελέσματα τον διήμερων εργασιών, επισήμανε τη σημασία της συνέχισης του οράματος των ιδρυτών του Φόρουμ, της ανάγκης εδραίωσης της επιμελητηριακής και επιχειρηματικής συνεργασίας ως εργαλείο δημιουργίας κοινών στρατηγικών και πολιτικών παρέμβασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη της υγιούς, ανταγωνιστικής και καινοτόμας επιχειρηματικότητας και την εν γένει κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών της Αδριατικής Ιονίου.