Συνάντηση εργασίας για θέματα αγροτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα

Συνάντηση εργασίας για θέματα αγροτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα, στα πλαίσια υλοποίησης του INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία.

Συνάντηση  εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Αχαΐας για θέματα αγροτικής εκπαίδευσης στο περιθώριο επίσκεψης κλιμακίου του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ στο υπό ανακαίνιση κτίριο  πρώην Δ/νσης Γεωργίας στα πλαίσια υλοποίησης του διακρατικού προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία. 

Στη συνάντηση, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος / Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και ο Πρ/νος Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Βέρρας υποδέχθηκαν τον Σπύρο Σάχτιαρη, Γενικό Διευθυντής Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Ιωάννη Ξύδη, στέλεχος της Τεχνικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και συζητήθηκαν θέματα αγροτικής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα με αφετηρία τις ανάγκες της περιοχής και τα χαμηλά ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών. 

Παρουσιάστηκε το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ και αναζητήθηκαν τρόποι και πεδίο ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών για στοχευμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Περιφέρειας και ΕΛ.Γ.Ο. για τους αγρότες , κτηνοτρόφους και αλιείς της Δυτικής Ελλάδας. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τον τρόπο ίδρυσης νέων Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ. και τη δυνατότητα πιο άμεσων παρεμβάσεων με τη μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων.

Συμφωνήθηκε η διερεύνηση των ανωτέρω δυνατοτήτων με την εδραίωση ενός διαύλου συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ  Περιφέρειας και ΕΛ.Γ.Ο. ώστε να υπάρχει το προσεχές διάστημα μια ρεαλιστική πρόταση συνεργασίας με απτά αποτελέσματα. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Πρ/νη ΔΑΟΚ Αχαΐας, Μάρθα Λιαρομμάτη, ο Πρ/νος ΔΑΟΠ Σπύρος Παπασπύρου, το στέλεχος του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ιωάννης Λαγογιάννης, οι Πρ/νοι τμημάτων της Δ/νσης Αν/κου Προγραμματισμού, Κωνσταντίνα Παπαγιάννη και Διονύσιος Καρβέλης και το στέλεχος της ΔΑΟΚ Αχαΐας, Αγγελική Γκολφινοπούλου.   

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης έγινε επίσκεψη στο υπό ανακαίνιση κτίριο  πρώην Δ/νσης Γεωργίας, όπου διαπιστώθηκε η πρόοδος των εργασιών και τα στελέχη του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν την ευκαιρία να δουν τους χώρους που θα φιλοξενήσουν τις τοπικές καταρτίσεις του οργανισμού και τον κόμβο καινοτομίας που θα προσφέρει μεταξύ άλλων υπηρεσίες στήριξης και δικτύωσης  σε επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέας.

Όπως αναφέρει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος / Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος:

«Στην εποχή της γνώσης και της πληροφόρησης τα θέματα αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  χρήζουν μεγάλης  προσοχής καθώς στην Ελλάδα δυστυχώς μόνο το 6% των παραγωγών έχει δεχτεί εκπαίδευση και κατάρτιση, όταν στην Ε.Ε. ο μέσος όρος είναι 55%.

Ήταν μια πολύ γόνιμη  συνάντηση, συζητήσαμε τρόπους συνεργασίας με τον ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ  και  κατανοήσαμε το πλαίσιο αυτής αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Ως Περιφέρεια και αυτοδιοίκηση θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα συνεργασίας και θα ενώσουμε τις δυνάμεις για να καλύψουμε αυτό το μεγάλο κενό στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην περιοχή μας».

 

Διαβάστε επίσης: Συνάντηση του Λάμπρου Δημητρογιάννη με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας