Συνάντηση εργασίας των Κέντρων Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρωτοβουλία του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών – Περιφερειακό Παρατηρητήριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνάντηση εργασίας μεταξύ των Κέντρων Κοινότητας με Παραρτήματα Ρομά που λειτουργούν χωρικά στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στην εν λόγω συνάντηση εστίασαν στην καταγραφή καλών πρακτικών, στη διασύνδεση – δικτύωση των φορέων, στην κατάθεση προτάσεων προς άρση των πάσης φύσεως προβλημάτων λειτουργίας των εν λόγω Κέντρων, όπως, επίσης, στην ανάπτυξη τρόπων διεύρυνσης του δίκτυ προστασίας της ευάλωτης ομάδας των Ρομά. 

Μέσα από το διάλογο και τους γόνιμους προβληματισμούς, εκπρόσωποι και υπεύθυνοι των Κέντρων  μετέφεραν την εμπειρία τους, μοιράστηκαν τους προβληματισμούς τους, αντάλλαξαν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές και αναδείχθηκαν νέες ιδέες και προτάσεις.

Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα, οι οποίοι στάθηκαν στο σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει καθημερινά το ανθρώπινο δυναμικό των Παραρτημάτων Ρομά στην εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στη σπουδαιότητα του συντονισμού της όλης αυτής προσπάθειας από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος τη συνάντηση εργασίας παρακολούθησαν διαδικτυακά με καίριες επισημάνσεις και τοποθετήσεις η Μαρία Σδράλλη, στέλεχος του Τμήματος Τεκμηρίωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης και Εξειδίκευσης του αυτοτελούς τμήματος Ρομά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και ο ΕρίκΓκαζόν, στέλεχος του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, αντίστοιχα. 

 

Διαβάστε επίσης: Ν. Φαρμάκης: «Εντός του 2024 πλήρης ενεργοποίηση των Ο.Χ.Ε. και Β.Α.Α. για όλους τους Δήμους της Δ. Ελλάδας»