Συνάντηση στο Μεσολόγγι για τις πολιτικές Περιφέρειας και Δήμων για τα ΑμεΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Επιτυχημένη η Τεχνική Συνάντηση στο Μεσολόγγι για τη «Διάχυση της διάστασης της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική στις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές της Περιφέρειας και των Δήμων».

Στο πλαίσιο του γενικότερου έργου της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αναβάθμιση της ζωής των ατόμων με αναπηρία, υλοποιείται το Υποέργο 1 «Διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας» της Πράξης «Προωθώντας την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)5045292. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους με Δικαιούχο της Πράξης  την Ε.Σ.Α.μεΑ.. Ο Ανάδοχος του Υποέργου 1 είναι η EUROPRAXIS μΙΚΕ.

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που απευθύνονται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, τις οικογένειές τους και σε όλες τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις, αλλά και στα Στελέχη της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλογικούς Φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της 2ης Δράσης «Διάχυση της διάστασης της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική στις αναπτυξιακές _και κοινωνικές πολιτικές της Περιφέρειας και των Δήμων» υλοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. 

Στόχος της δράσης ήταν η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας υπό τη δικαιωματική οπτική στις κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές της Περιφέρειας και των Δήμων. Η τεχνική

Δικαιούχος Πράξης: Ε.Σ.Α.μεΑ. Ανάδοχος: EUROPRAXIS μΙΚΕ

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 και ώρες 10.00 με 14.00 στη «Συνεδριακή Αίθουσα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» στο Μεσολόγγι (Διοικητήριο, Κύπρου 30, Μεσολόγγι, 30200). 

Συμμετείχαν τα Στελέχη των οργανικών μονάδων της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 4488/2017, αποτελούν τα επιμέρους σημεία αναφοράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Επιπλέον, στην Τεχνική Συνάντηση συμμετείχαν Στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και Στελέχη του τοπικού αναπηρικού κινήματος (Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία «Αλκυόνη», Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων).

Κατά την διάρκεια της Τεχνικής Συνάντησης, παρουσιάστηκαν ενδεικτικά οι παρακάτω θεματικές ενότητες: Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις τοπικές στρατηγικές και πολιτικές, κατάρτιση τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κλπ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν και άλλες δράσεις στο πλαίσιο του Υποέργου 1.

 

Διαβάστε επίσης: Ναύπακτος: «Sea Access» στην Παραλία Ψανής για τα ΑμεΑ – Ξεκίνησε η λειτουργία του (Photos)