Συνάντηση της «Συμμαχίας Πολιτών» με τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Αιτ/νίας

Την Δευτέρα 6 Μαΐου εκπρόσωποι της «Συμμαχίας Πολιτών» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Καραμητσόπουλο πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Αιτωλοακαρνανίας μετά από πρόσκληση του.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας ενημέρωσαν αναλυτικά για σημαντικά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους όπως:

η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, οι ελλείψεις προσωπικού, η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η έγκαιρη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσχολική αγωγή κ.α.

Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Εργαζομένων για την πρωτοβουλία του.