Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 15-11-2021 στις 18:00 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Ναυπακτίας.

Τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη είναι:

 1. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  ΣΥΝ.Π.Ε. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΝ και ορισμός νέων μελών – ορισμός προέδρου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 3. Αποδοχή παραίτησης του εκπροσώπου του δήμου Ναυπακτίας στο Δίκτυο πόλεων με Λίμνες και ορισμός νέου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ της ΚΕΔΝ και ορισμός νέου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 6. Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου-κτιρίου εμβαδού 31,39 τ.μ της ΤΚ Αγίου Δημητρίου από σύλλογο γυναικών Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας «ΚΑΛΙΓΕΝΕΙΑ». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 7. Τροποποίηση του άρθρου 8 παρ.2 του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 8. Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ Λυγιά. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 9. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Ανθοφύτου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 10. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΔΚ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 11. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής για τον αποτερματισμό και οριοθέτηση του δημοσίου δάσους της κοινότητας Ελατόβρυσης του Δήμου Ναυπακτίας με το ιδιωτικό δάσος «ΜΠΙΚΙΑ» (εξωτερικός αποτερματισμός). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 12. Διενέργεια δημοπρασίας προκειμένου να μισθωθούν ακίνητα για τη στέγαση των νηπιαγωγείων. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 13. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων ως «έδρα» (γηπεδότητα) σε αθλητικούς συλλόγους / σωματεία για τη διεξαγωγή αγώνων Τοπικού ή Περιφερειακού Πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022. (εισηγητής κ. Tσουκαλάς )
 14. Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου, 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου Ναυπάκτου σε συλλόγους. (εισηγητής κ. Tσουκαλάς )
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη των Σχολικών Συμβουλίων. (εισηγητής κ. Tσουκαλάς )
 16. Διαγραφές παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Tσουκαλάς )
 17. Αποδοχή – Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2021 ποσού: «73.200,00 €» αποκλειστικά γα δράσεις  επισκευής – συντήρησης σχολικών κτηρίων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ναυπακτίας.  (εισηγητής κ. Tσουκαλάς )