Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Κοινότητα Ναυπάκτου

Για τις 5 το απόγευμα έχει καθοριστεί η συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

  • Έκφραση γνώμης για την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 19362/8-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 19362/30-10-2020 αίτηση της κας Πηνελόπης Αλεξοπούλου».
  • Έκφραση γνώμης για την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3777/1-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση το υπ άριθμ. #450 αίτημα (γραφείο δημότη), του κ. Αθανασάκη Εμμανουήλ.»
  • Έκφραση γνώμης για την υπ’ αριθμ. 5019/23-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ασημακοπούλου στο ΟΤ 14».
  • Έκφραση γνώμης για την υπ’ αριθμ. 5020/23-3-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Δημιουργία θέσεως ΑΜΕΑ επί της οδού Μακρυγιάννη στο ΟΤ 01».
  • Διατύπωση πρότασης για την τοποθέτηση παγκάκια στον χώρο των παζαριών στο Γρίμποβο στο κάτω μέρος προς την θάλασσα. (εισηγήτρια κα Μπισμπίκη Αικατερίνη).
  • Διατύπωση πρότασης για να μονοδρομηθεί το στενό Αφροδίτης και Διός. (εισηγήτρια κα Μπισμπίκη Αικατερίνη).
  • Διατύπωση πρότασης για την ρύπανση παραλίας Ψανής έξω από τον καστροβραχίωνα του λιμανιού. (εισηγητής κος Βαρελάς Γεώργιος).