Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αγρινίου

Αύριο, Παρασκευή (14 Αυγούστου2020), τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου έχουν κληθεί από τον Πρόεδρό της, Βασίλη Φωτάκη, να συνεδριάσουν, «κεκλεισμένων των θυρών», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις πάνω στα έξι (6) θέματα που απαρτίζουν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης είναι:

1. Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχιακού προσωπικού του Δημοσίου τομέα για το 2021 και εισηγήτρια την κ. Βασιλική Φελέκη.
2. Η έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (16/2020) με θέμα: «Συνοδευτικός πίνακας στοχοθεσίας της 14/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.)», με εισηγητής τον κ. Ηλία Χειμώνα
3. Εγκριση των δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Τοπικών Κοινοτήτων με εισηγητή τον κ. Β. Σαράκη.

4. Συγκρότηση επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας-πρανών και κατασκευή τεχνικών λόγω κατάπτωσης στην Δημοτική Ενότητα Παραβόλας». Εισηγήτρια είναι η κ. Θεοδώρα Τσιλιγιάννη.

5. Τροποποίηση των Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (32/2020 και 101/2020) σχετικά με τη «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2020, βάσει του Ν. 4412/16». Το θέμα θα εισηγηθεί ο κ. Χ. Νταλιάνης, όπως και το επόμενο.
6. Τροποποίηση των Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (33/2020 και 102/2020) σχετικά με τη «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του έτους 2020, βάσει του Ν. 4412/16».

Αγρίνιο 937