Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική εξ αναβολής Συνεδρίαση για λήψη απόφασης στο θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.» με εισηγητή των κ. Γεώργιο Κατσούλα, ενώ στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση με τέσσερα θέματα εντός της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά οι πρόσκληση με τα θέματα που θα συζητηθούν εντός των ημερήσιων διατάξεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ειδική εξ αναβολής Συνεδρίαση)

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

« Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσεως

και έκθεση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ.».

[ Εισηγητής : Ο κ. Γεώργιος Κατσούλας ( Δήμαρχος) ].

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τακτική Συνεδρίαση)

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και ταυτόχρονα δια ζώσης (μεικτή συνεδρίαση), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 σύμφωνα με την αριθμ. Εγκυκλίου 643, αριμ. πρωτ.: 69472/24-09-2021, (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ1ο:«Παράταση μίσθωσης σχολικών κτιρίων».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ]

ΘΕΜΑ 2ο::« Αντικατάσταση μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας».

[ Εισηγητής : Ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο:«Λήψη απόφασης για την τακτοποίηση-μεταφορά χρηματικού ποσού- (φόρου εργολάβων) του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ -Β΄ ΦΑΣΗ».

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο:«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021»

[ Εισηγητής : Ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Τρίτη 05-10-2021 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας:

Μέσω τηλεδιάσκεψης ή με φυσική παρουσία.