Συνεδρίου Απολογισμού «Τιμή στο 1821»

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου Απολογισμού «Τιμή στο 1821»

Η «Τιμή στο 1821» προσκαλεί όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να συμμετέχουν
και να παρακολουθήσουν το Συνέδριο Απολογισμού που θα λάβει χώρα το Σάββατο και την
Κυριακή 8-9 Ιανουαρίου 2022 με ώρα έναρξης 5μμ.

Το Συνέδριο Απολογισμού θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα
μεταδίδεται ταυτόχρονα στην ομάδα Facebook ΤΙΜΗ ΣΤΟ 1821.

Τον αναλυτικό απολογισμό των δραστηριοτήτων μπορεί να τον διαβάσει κανείς στην
ιστοσελίδα της «Τιμή στο 1821» στην διεύθυνση ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣΤΟ 21 – Τιμή στο 1821 (timisto1821.gr)

Στις διαδικασίες του συνεδρίου μπορούν να συμμετάσχουν όσες και όσοι Ελληνίδες και
Έλληνες επιθυμούν, από Ελλάδα ή εξωτερικό.

Το πρόγραμμα των δύο ημερών διεξαγωγής του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
της «Τιμή στο 1821» https://timisto1821.gr/ καθώς και στην ομάδα Facebook ΤΙΜΗ ΣΤΟ
1821 https://www.facebook.com/groups/361396448643862

Οι σκέψεις, απόψεις, ιδέες και προτάσεις κάθε Ελληνίδας και Έλληνα που ενδιαφέρεται,
προβληματίζεται και ανησυχεί για το μέλλον της Ελλάδας και του Ελληνισμού είναι
ευπρόσδεκτες και θα αποτελέσουν γόνιμη και πολύτιμη συνεισφορά στο έργο της «Τιμή στο
1821» στην συνέχεια.