Συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εργάζονται για αύξηση παροχής και την πίεση του δικτύου ύδρευσης

Συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εργάζονται πυρετωδώς να αυξήσουν την παροχή και την πίεση του δικτύου ύδρευσης

Παρουσιάστηκε βλάβη στην τρίτη γεώτρηση, με συνέπεια να τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα το πρωί θα ανασυρθεί η αντλία με γερανό και θα επισκευαστεί.

Επίσης συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. εργάζονται από το Σάββατο για να συνδέσουμε και τον άλλο, χαλύβδινο αγωγό, με σωλήνες πολυαιθυλενίου, ώστε να αυξήσουμε την παροχή και την πίεση του δικτύου ύδρευσης.

Από σήμερα βράδυ θα έχουμε βελτίωση και έως την πέμπτη ολοκλήρωση των εργασιών. Παρακαλούμε για την υπομονή σας και την περιορισμένη χρήση για να έχουν όλοι νερό.