Συντονιστική επιτροπή για να σταματήσει η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. στην παραλιακή ζώνη

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 87/2020 απόφασή του πήρε θέση εναντίον της ίδρυσης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας και τις επιπτώσεις της στην παραλιακή ζώνη Αστακός – Μύτικας – Μαραθάκι Κανδήλας – Κάλαμος.

Η εν λόγω Π.Ο.Α.Υ. δεσμεύει μια έκταση 25.977,98 στρεμμάτων για παραγωγή και 15.202 στρεμμάτων για υδρανάπαυση προβλέπει δε την ίδρυση νέων μονάδων και την επέκταση των λειτουργούντων.

Ο Δήμος θα ηγηθεί μιας προσπάθειας με την δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής, που θα αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους και από φορείς της περιοχής για να οργανώσει τις παραπέρα ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εμποδίσουμε αν μπορέσουμε έστω και την τελευταία στιγμή την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ., η οποία θα είναι καταστροφική για την παράκτια ζώνη του Δήμου μας και την ανάπτυξη της περιοχής μας γενικότερα.

Στην προσπάθειά μας αυτή σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε και να ενεργοποιηθείτε παίρνοντας αποφάσεις των Συμβουλίων σας, τις οποίες να αποστείλετε στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Υπουργείο, Περιφέρεια, Βουλευτές κ.λπ.).

Θα σας κρατάμε ενήμερους για την πορεία της υπόθεσης.

Μετά τιμής

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ