Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αστακού

Με απόφαση του Διοικητή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) κ. Παναγιώτη Δουφεξή, που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 1η Οκτωβρίου 2021, γίνεται σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Αστακού, υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.