«Συστηθείτε»: Μία νέα εφαρμογή διευκόλυνσης στις συναλλαγές πολιτών

Μία εφαρμογή που αναμένεται να φέρει σημαντική διευκόλυνση στις συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι ζητούν επικαιροποίηση στοιχείων, πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 12 Απριλίου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για την εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)», το οποίο θα επιτρέψει να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών όσον αφορά στην προσκόμιση εγγράφων σε τράπεζες και οργανισμούς αναφορικά με την επικαιροποίηση στοιχείων. Η επικαιροποίηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «δέουσας επιμέλειας», δηλαδή της αναζήτησης και διασταύρωσης πληροφοριών για τους πελάτες των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών σε προληπτική βάση ή κι όταν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, από την ενεργοποίηση της εφαρμογής κι έπειτα οι τράπεζες θα μπορούν να αντλούν στοιχείων φυσικών προσώπων που υπάρχουν στο Taxisnet, στο σύστημα «Εργάνη» και σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Είναι προφανές πως οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία της ΑΑΔΕ και του συστήματος «Εργάνη» μόνο κατόπιν ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου. Αυτός είναι και ο λόγος που η αναζήτηση στοιχείων των φυσικών προσώπων από τις τράπεζες προβλέπεται να διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που μπορούν να αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και να διαβιβάζονται στις τράπεζες είναι

  • Στοιχεία ταυτότητας
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας είτε αυτή αφορά επαγγελματική δραστηριότητα απασχολούμενου στο Δημόσιο είτε εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου είτε επαγγελματική δραστηριότητα επιτηδευματία
  • Στοιχεία εισοδήματος δηλαδή τα ετήσια εισοδήματα των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του ν. 4557/2018, για την «Πρόληψη-καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».

Η διαδικασία ξεκινά με τον φορέα να ενημερώνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του το φυσικό πρόσωπο για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει ή επαληθεύσει τα στοιχεία του. Παράλληλα θα ενημερώνει για τις κατηγορίες δεδομένων που δύναται να επικαιροποιήσει ή επαληθεύσει μέσω του Know Your Customer.

Σε περίπτωση που ο πολίτης επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης ή επαλήθευσης θα μπαίνει στην υπηρεσία eGov-KYC, κάνοντας χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης.

Εκεί θα εντοπίζει τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που μπορούν διαβιβαστούν στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του οργανισμού και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται στον συγκεκριμένο οργανισμό.

Εάν ο πολίτης αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων του, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον του οργανισμού χωρίς να λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων. Η συγκατάθεση θα πρέπει να δίνεται κάθε φορά, δηλαδή θα ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση και διαβίβαση δεδομένων και για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν είναι άπαξ.


cnn.gr