Συζήτηση μαθητών του 1ου Λυκείου Ναυπάκτου με τον Μητροπολίτη

Τήν Τρίτη 27 Μαρτίου, μαθητές τῆς Β’ τάξεως τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου, μέ τόν καθηγητή τους κ. Γεώργιο Πολιτόπουλο, ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο στό Ἐπισκοπεῖο, προκειμένου νά συζητήσουν μαζί του ἕνα θέμα πού μελετοῦν στό Σχολεῖο τους.

Συγκεκριμένα, οἱ μαθητές μέ τήν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ τους, μελέτησαν τό θέμα τῆς ἐκκοσμίκευσης, καί, μεταξύ τῶν ἄλλων, διάβασαν στό διαδίκτυο καί ἕνα κείμενο τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου γιά τό θέμα αὐτό, καί θέλησαν νά τό συζητήσουν μαζί του.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τούς μαθητές καί τόν καθηγητή τους στό Ἐπισκοπεῖο καί συζήτησε μαζί τους, σχεδόν γιά δύο ὧρες. Ἀπάντησε σέ ἐρωτήσεις τῶν μαθητῶν, πού ἀφοροῦσαν κατ’ ἀρχήν τέσσερα βασικά θέματα: –Τί εἶναι ἐκκοσμίκευση, –ποιά ἡ σχέση μεταξύ θεωρητικῶν καί θετικῶν ἐπιστημῶν, –ποιά ἡ σχέση μεταξύ θεολογίας καί ἐπιστήμης, καί –χωρισμός ἤ σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας. Ἡ συζήτηση ἐπεκτάθηκε καί σέ ἄλλα θέματα πού τέθηκαν ἀπό τά παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων καί γιά τό πῶς γράφει ὁ ἴδιος τά βιβλία του.

Στό τέλος οἱ μαθητές ξεναγήθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο στό Ἐπισκοπεῖο καί βγῆκαν μιά ἀναμνηστική φωτογραφία.