Θέρμο: Ειδική Συνεδρίαση για εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, στην 3η/2022 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου αντίστοιχου».