Θέρμο: Το νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού χώρου

Από την «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού χώρου Θέρμου» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη η «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού χώρου Θέρμου», μετά την απώλεια του Προέδρου και ιδρυτή της Αντώνη Βασιλόπουλου.

Νέος Πρόεδρος της Εταιρείας εκλέχτηκε ο μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος και Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου κ. Χριστόπουλος Γεώργιος.

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. της Εταρείας να συνεχίσει την καλλιέργεια του αρχαιόφιλου πνεύματος και ενδιαφέροντος για τις αρχαιότητες, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της κοινωνίας μας, καθώς και τις προσπάθειες για ανάδειξη και προβολή των θησαυρών της Αιτωλικής γης!!