Θέρμο: Προτομή του Κώστα Δήμου Μαραγιάννη στην πλατεία του Δημαρχείου

Θέρμο: Προτομή του Κώστα Δήμου Μαραγιάννη στην πλατεία του Δημαρχείου

Η ανάρτηση – ανακοίνωση του Δημάρχου Θέρμου, Σπύρου Κωνσταντάρα:

«Ψάχνοντας στην βιβλιοθήκη μου η ματιά μου έπεσε πάνω στο βιβλίο του ευπατρίδη Κώστα Δήμου Μαραγιάννη που μου το αφιέρωσε το 1999.

Αναφέρεται στο αγαπημένο μου μοναστήρι του Καταφυγίου που εορτάζει κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου.

Μιλούσε από τότε για την ανάγκη ανακαίνισης του, κάτι που τελικά έπραξε ο ίδιος πριν μια δεκαετία περίπου, εξασφαλίζοντας την αντοχή του στο χρόνο.

Αυτόν τον άνθρωπο, τοπικό λόγιο και γνήσιο πατριώτη θα τιμήσει η πόλη μας τοποθετώντας την προτομή του δίπλα στον μεγάλο λαογράφο Λουκόπουλο στην πλατεία Δημαρχείου Θέρμου.

Αξίζει η τιμή σε όλους που πρόσφεραν στον τοπικό μας πολιτισμό και στην προβολή του τόπου μας, όπως ο Κώστας Δήμου Μαραγιάννης».