Θέρμο: Συλλογικές δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στις ορεινές περιοχές

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Θέρμου και ενημέρωση σε θέματα αγροδιατροφής, παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, χάραξη σχεδιασμού στρατηγικής που προωθεί συλλογικές δράσεις για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στις ορεινές περιοχές.

Έγινε εκτενή συζήτηση για τις Ομάδες Παραγωγών ,τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα (Π.Ο.Π.), την καλύτερη οργάνωση της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας, των εγγείων βελτιώσεων, των σφαγείων.

Συμμετείχαν οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Περιφερειάρχη Γιώργος Κοντογιάννης και Μιχάλης Γούδας ,η Γεωπόνος Πόπη Αγγέλη, ο Αντιδήμαρχος Κων/Νος Παπαθανασόπουλος.