Θέρμο: Υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου αποχέτευσης στο Πετροχώρι

Ανάρτηση του Δημάρχου Θέρμου κ. Σπύρου Κωνσταντάρα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Προϋπολογισμός: 1.783.740,00 €

Υπογράφτηκε σήμερα η σύμβαση κατασκευής του μεγαλύτερου έργου στην κοινότητα Πετροχωρίου με την ανάδοχο εταιρεία και στις επόμενες εβδομάδες αρχίζει η κατασκευή του!

Με το παρόν έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» θα κατασκευαστεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στον οικισμό Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου. Τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται μέσω αγωγών βαρύτητας σε νέα φρεάτια δικτύου αποχέτευσης και μέσω νέων αντλιοστασίων θα καταλήγουν στο Βιολογικό Καθαρισμό της έδρας του Δήμου.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου καθώς και των συλλεκτήριων αγωγών των αστικών λυμάτων του οικισμού Πετροχωρίου και η διοχέτευσή τους προς επεξεργασία στην Ε.Ε.Λ. Θέρμου.

Η αναγκαιότητά του συνίσταται στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:

α) Εξασφαλίζεται η ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών του ωφελούμενου οικισμού.

β) Επιτυγχάνεται η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και των υδάτων της λίμνης Τριχωνίδας που βρίσκεται πλησίον του οικισμού δεδομένου ότι με την τωρινή κατάσταση υφίσταται μεγάλος αριθμός απορροφητικών βόθρων.

#ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ!!!