Τριανταφυλλάκης σε Ράπανο: «Δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Ξηρόμερο» (Photos)

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Ξηρομέρου με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, κύριο Αλέξιο Ράπανο.

Κύριο θέμα ήταν η νέα αντιπυρική περίοδος και το διαχρονικό αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου για τη δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην περιοχή.

Στη διάσκεψη συμμετείχε απομακρυσμένα (λόγω της παρουσίας του στην Κοιν. Συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη) ο π. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπίας του ΝΑΤΟ, κύριος Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος στηρίζει και προωθεί το αίτημα από την πρώτη στιγμή, ενώ παρευρέθηκε από το Πολιτικό του Γραφείο, ο κύριος Παυσανίας Αγρέβης.

Ένα κρίσιμο θέμα στην δημιουργία του κλιμακίου είναι η υποστελέχωση του σώματος, αίτημα που προωθείται αρμοδίως. Ο Δήμος Ξηρομέρου έχει δεσμευτεί με αποφάσεις των Συλλογικών του οργάνων για την διάθεση χώρου και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Επίσης, εν όψη της νέας αντιπυρικής περιόδου ζητήθηκε η παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στα όρια του Δήμου όταν ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Προβλέψεων Κινδύνου Πυρκαγιάς είναι > 3.