Τριπλό πακέτο ρυθμίσεων για τα χρέη στην Εφορία

Μια «τριπλέτα» ρυθμίσεων για την εξόφληση των οφειλών στην Εφορία έχει σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει πληττόμενους και μη φορολογούμενους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο Δημόσιο αλλά και να αποτρέψει ένα νέο κύμα «κόκκινων» οφειλών.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα κορονοχρέη: Την Πέμπτη στο «ραντεβού» του οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής των θεσμών στο πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης «κλειδώνει» το η νέα ευνοϊκή ρύθμιση για την αποπληρωμή των οφειλών που γεννήθηκαν την περίοδο της πανδημίας δηλαδή από το Μάρτιο από το 2020 και οι οποίες έχουν παγώσει έως τις αρχές του 2022. Το σχέδιο θα προβλέπει αύξηση του αριθμού των δόσεων σε έως 60 για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη και το ύψος της οφειλής και θα επιβαρύνονται με χαμηλό επιτόκιο. Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην αναβίωση των παλαιών ρυθμίσεων των 100 και 120 δόσεων για τους πληττόμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης από το Μάρτιο του 2020 .
  2. Πάγια ρύθμιση: Από σήμερα ενεργοποιείται η παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους πληττόμενους από την πανδημία. Όσοι ήταν σε νομοθετική ρύθμιση την 1.11.2019 την οποία μετέπειτα έχασαν μπορούν χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για να ενταχθούν στη πάγια ρύθμιση των 24 άτοκων η 48 έντοκων δόσεων. Το μέτρο ισχύει για:
  • οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.
  • οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
  • οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του έτους 2020 ή 2021.
  • οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”

Δεν υπάγονται οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το τίμημα υπερβαίνει το 40 % του συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της απωλεσθείσας ρύθμισης. Οι οφειλέτες που αιτούνται την υπαγωγή τους στη ρύθμιση οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής είτε το τίμημα στην περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας.

  1. Από την 1η Οκτωβρίου του 2021 οι φορολογούμενους που ήταν σε ρύθμιση την 1-11-2019 και την έχασαν μπορούν με ηλεκτρονική αίτηση να υπαχθούν στη πάγια ρύθμιση των 24 η 48 δόσεων εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών ή του τελευταίου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα αντλούνται από τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους.
  • Ειδικά, για υποκείμενους σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν πληρούται το παραπάνω εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των δύο τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

  • Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερο (α) σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών ή του τελευταίου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση (β) σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών ή του τελευταίου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση.

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ και η συνολική αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες υπάγονται στη πάγια ρύθμιση εφόσον δεν έχουν απολέσει άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία 2 ημερολογιακά έτη πριν την 1.11.2019.

Η αίτηση για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

newsbeast.gr