Η Τριχωνίδα στο πλάνο του Forum Ορεινής Τριχωνίδας

Το Forum Ορεινής Τριχωνίδας είναι πια γεγονός και θα πραγματοποιηθεί απο 20-22 Μαρτίου 2020 στους φιλόξενους χώρους του Ξενοδοχείου Αλθαία.

Η Λίμνη Τριχωνίδα και η αξιοποίηση της,το ζήτημα των Ιαματικών Πηγών,οι οδικοί άξονες,οι τουριατικές υποδομές,ο θρησκευτικός τουρισμός,οι αθλητικές εγκαταστάαεις και η ζωή.στα χωριά του Ορεινού Όγκου είναι μερικά απο τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των τριήμερων εργασιών του Forum Ορεινής Τριχωνίδας.

Ο Πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου κ. Παναγιώτης Κουτσίκος θα μιλήσει για την εξωστρέφεια των Ελληνικών Προιόντων και θα αναφερθεί σε παραγωγούς και προιόντα της Τριχωνίδας ενώ σε ζωντανή σύνδεση με Ελληνικές Επιχειρήσεις στην Αμερική θα γίνει ανταλλαγή απόψεων.

Το Forum Ορεινής Τριχωνίδας αποτελεί πηγή πληροφόρηαης,ενημέρωσης αλλά και πεδίο αναζήτησης πιθανών συνεργασιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.