Α. Τσώλης: Ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη προς το Ίδρυμα «Ιωάννης & Ελισάβετ Κάππα»

Ο  Διοικητής  και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, εκφράζει τις ευχαριστίες του και την ευγνωμοσύνη του προς  τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΠΑ για την δωρεά προς το Νοσοκομείο Αγρινίου η οποία διατέθηκε για την δημιουργία θαλάμου αρνητικής πίεσης.

Ο θάλαμος αρνητικής πίεσης ήταν υποδομή που στερούνταν το Νοσοκομείο Αγρινίου και είναι απαραίτητος στην αντιμετώπιση της πανδημίας, και  αφορά τον περιορισμό της διασποράς λόγω COVID-19 και την προστασία των εργαζομένων στην COVID κλινική.

Επίσης σαν έργο υποδομής θα χρησιμοποιείται και κατά οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου υψηλού κινδύνου.

Η απόφαση για την δωρεά αυτή εκπληρώνει αφενός την επιθυμία των ευεργετών Ιωάννη & Ελισάβετ Κάππα για προσφορά κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικά στο Νοσοκομείο της πόλης μας, και αφετέρου αποδεικνύει και το πνεύμα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης των μελών του Ιδρύματος.

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

  ΑΝΔΡΕΑΣ Στ. ΤΣΩΛΗΣ