Γ. Βαρεμένος: Κατεπείγουσα ανάγκη στήριξης των Τ.Ο.Ε.Β. Αιτωλοακαρνανίας

Η απειλή καταστροφής της παραγωγής μετά τη διακοπή ηλεκτροδότησης στους Τ.Ο.Ε.Β. Μεσολογγίου, Κατοχής, Λεσινίου και Φυτειών, δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιηθεί από την πλευρά των αρμοδίων.

Υπάρχουν τα μεγάλα δομικά προβλήματα στους Τ.Ο.Ε.Β., τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με έναν συνδυασμό κατεπείγουσας παρέμβασης για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με την ταυτόχρονη εκπόνηση μιας μεσομακροπρόθεσμης λύσης.

Η πρωτοπόρα νομοθέτηση για τις ενεργειακές κοινότητες από την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., έδινε διέξοδο λύσης στο θέμα του κόστους άρδευσης και, δε κάποιες περιοχές, εκμεταλλεύθηκαν ήδη αυτή την ευκαιρία.

Σε άλλες, η κατάσταση των οικονομικών των Τ.Ο.Ε.Β. ή άλλα προβλήματα, δεν επέτρεπαν προφανώς δανειοδότηση και ορθώνονται εμπόδια. Θα μπορούσε να εξετασθεί η λύση ενεργειακών κοινοτήτων με τη συμμετοχή και άλλων φορέων.

Οικονομικός έλεγχος στους Τ.Ο.Ε.Β. μπορεί να γίνει, όπως και εξέταση των ιτιών, που οδήγησαν στην εγκατάλειψη του δικτύου από το 1972 ως και την μεγάλη κρίση.