Κ. Βελόπουλος: «Ανεκμετάλλευτες οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στον Μύτικα»

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 7958/12-07-2021 σχετικά με το θέμα «Ανεκμετάλλευτες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας».

«Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, αναξιοποίητες παραμένουν οι γεωτρήσεις των θειούχων ιαματικών νερών στην ως άνω περιοχή, παρ’ όλο που παρήλθαν αρκετά χρόνια και δαπανήθηκαν ουκ ολίγα χρήματα του ελληνικού Δημοσίου για τις εν λόγω.

Συγκεκριμένα, προ 15ετίας περίπου το «ΙΓΜΕ» διενέργησε δύο γεωτρήσεις έρευνας ιαματικών υδάτων, μία στην είσοδο του Μύτικα και μία κοντά στο γήπεδο και πλησίον του νέου κτηρίου του Κέντρου Υγείας Μύτικα.

Από τις γεωτρήσεις αυτές, κατόπιν επιστημονικών αναλύσεων, προέκυψε ότι, τα νερά είναι θειούχα ιαματικά και μπορούν να αξιοποιηθούν. Χρυσή ευκαιρία προέκυψε, δε, αφού θα μπορούσαν να συνδεθούν οι εν λόγω πηγές με το Κέντρο Υγείας, στο προαύλιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή κολυμβητηρίου λουομένων για ασθενείς που έχουν ανάγκη τα σχετικά ιαματικά λουτρά, σύμφωνα με τα σχέδια ανέγερσης του κτηρίου.

Παρ’ όλα αυτά, τα ανωτέρω νερά ρέουν προς την θάλασσαν αναξιοποίητα και μέχρι σήμερα, αυτή η κατάσταση παραμένει στάσιμη, παρ’ όλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τους Συνταξιούχους για να επισκέπτονται προς ίασή τους από σχετικές παθήσεις ιαματικά λουτρά.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε να αναλάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης των ιαματικών πηγών στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς η αξιοποίησή τους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και θα τονώσει την τοπική οικονομία, αλλά και θα συνεισφέρει, τόσο στην αύξηση του Α.Ε.Π., όσο και στην βελτίωση της ευρύτερης εθνικής οικονομίας;

2. Εξετάζετε την πιθανότητα ένταξης των εργασιών ανάδειξης των ως άνω ιαματικών πηγών σε κάποιο πρόγραμμα των Ε.Σ.ΠΑ., ώστε να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν η αξιοποίηση αυτών υπέρ του ιαματικού τουρισμού;»

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος