Βιολογικές τροφές για κατοικίδια: Νέοι κανόνες επισήμανσης

Πλέον θα θεωρούνται βιολογικές οι ζωοτροφές των οποίων το 95% των γεωργικών συστατικών τους θα είναι βιολογικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επισήμανση των βιολογικών τροφών για ζώα συντροφιάς. Ο κανονισμός που συμφωνήθηκε σήμερα θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην ΕΕ να αγοράζουν βιολογικά τρόφιμα για τα κατοικίδιά τους.

Μεγαλύτερη βεβαιότητα για καταναλωτές και παραγωγούς

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι τροφές για κατοικίδια θα πληρούν τις προϋποθέσεις για το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ εάν το 95% των γεωργικών συστατικών τους είναι βιολογικά, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι νέοι κανόνες διατηρούν τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, ενώ διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί τροφών για ζώα συντροφιάς δεν εμποδίζονται να χρησιμοποιούν τη βιολογική ετικέτα λόγω υπερβολικά αυστηρών κριτηρίων.

Ο κανονισμός διευκολύνει επίσης τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιολογικά συστατικά στις τροφές για κατοικίδια που αγοράζουν. Αυτό περιλαμβάνει γεωργικά συστατικά σε τροφές για ζώα συντροφιάς που περιέχουν κυρίως προϊόντα από το κυνήγι και το ψάρεμα.

Η σημερινή συμφωνία επιλύει ένα ζήτημα που υπήρχε από τις αρχές του 2022, όταν τέθηκαν σε ισχύ νέα κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ που απαιτούσαν τα γεωργικά συστατικά στις επεξεργασμένες ζωοτροφές να είναι 100% βιολογικά προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη βιολογική ετικέτα. Αυτή η απαίτηση ήταν αδύνατο να ικανοποιηθεί για πολλούς παραγωγούς τροφών για ζώα συντροφιάς, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας κατάλληλων βιολογικών συστατικών.

Ενθάρρυνση της βιολογικής παραγωγής

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα ευθυγραμμίζει τους κανόνες για τις βιολογικές τροφές για ζώα συντροφιάς με εκείνους των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίοι ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο για τα βιολογικά γεωργικά συστατικά στο 95%. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει επίσης την ανησυχία που νιώθουν πολλοί ιδιοκτήτες για την υγεία και τη διατροφή των κατοικίδιων τους.

Καταργώντας την ανάγκη για το 100% των γεωργικών συστατικών να πιστοποιούνται ως βιολογικά, οι νέοι κανόνες εξαλείφουν ένα κρίσιμο εμπόδιο στη βιολογική παραγωγή, καθιστώντας πιο εφικτό για τους παραγωγούς τροφών για ζώα συντροφιάς να πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογική επισήμανση. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι παραγωγοί θα μπορούν να εισέλθουν στη βιολογική αγορά, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα βιολογικών τροφών για κατοικίδια και συμβάλλοντας στους στόχους βιολογικής γεωργίας της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork».

Επόμενα βήματα

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ θα κληθούν να εγκρίνουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο σε προσεχή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας. Το κείμενο του κανονισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια σε νομική και γλωσσική αναθεώρηση προτού εγκριθεί από τους υπουργούς σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Διάλεξη με ομιλητή τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» στο Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο