Η βιολογική παραγωγή προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Η πολιτική υποστήριξη για το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής ενισχύθηκε περαιτέρω με ένα πρόσφατο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ψήφισμα αυτό δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση εθνικών προσεγγίσεων, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στην έρευνα ως κλειδιά για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας μέσω των στρατηγικών σχεδίων της Κ.Α.Π.

Η Ευρωβουλευτής και εισηγήτρια για το ψήφισμα, Simone Schmiedtbauer, συνόψισε την επιδοκιμασία των συστημάτων βιολογικής γεωργίας τροφίμων από τους συναδέλφους της λέγοντας:

«Με το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για Βιολογικά Προϊόντα, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ένας καλός συνδυασμός των κατάλληλων μέσων, κινήτρων και επαρκής ευελιξία, έτσι ώστε κάθε χώρα της Ε.Ε. να έχει εξατομικευμένες ευκαιρίες να αναπτύξει περαιτέρω τον βιολογικό της τομέα ξεχωριστά και να φέρει το ευρωπαϊκό όραμα για τα βιολογικά προϊόντα στις δικές της εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές για τα οργανικά. Τελικά, η επέκταση των βιολογικών προϊόντων δεν αφορά μόνο το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και την οικονομική απόδοση για τους αγρότες μας».

Διαβάστε περισσότερα γι’ αυτό το θέμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη βιολογική γεωργία με γνώμονα την αγορά και την υποστήριξη, τον ρόλο των αλυσίδων εφοδιασμού και τις δημόσιες προμήθειες, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία για τη διατήρηση του τομέα της βιολογικής γεωργίας.

e-ea.gr