Οι βιταμίνες C και Ε προστατεύουν τους πνεύμονες

Οι βιταμίνες C και Ε προφυλάσσουν τους πνεύμονες από τις τοξικές επιδράσεις νοσηρών παραγόντων που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα.

Το διοξείδιο του αζώτου, το όζον και μικρά σωματίδια με διάμετρο κάτω των 10 μm, τα οποία βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρα, προκαλούν βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα και στο βρογχικό σύστημα.

Τα τοξικά αέρια και σωματίδια επιδεινώνουν την κατάσταση των ασθενών με πνευμονικές παθήσεις όπως το άσθμα και η χρόνια βρογχίτιδα.

Παράλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα και επιδεινώνει την κατάσταση ασθενών που πάσχουν από καρδιακά νοσήματα.

Η διατροφή πλούσια σε βιταμίνες C και Ε, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την υγεία του αναπνευστικού συστήματος ιδιαίτερα στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες.

Σε μια ενδιαφέρουσα κλινική έρευνα, γιατροί από το Μεξικό, εξέτασαν τη μακροχρόνια επίδραση που έχουν οι βιταμίνες C και Ε σε 158 ασθματικά παιδιά.

Με τυχαία επιλογή χορήγησαν στα μισά παιδιά ένα ημερήσιο συμπλήρωμα με βιταμίνες C και Ε και στα άλλα μισά παιδιά χορήγησαν ένα εικονικό φάρμακο. Το ημερήσιο συμπλήρωμα σε βιταμίνες αποτελείτο από 250 mg βιταμίνης C και από 50 mg βιταμίνης Ε.

Η έρευνα διήρκεσε 3 χρόνια. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν, ότι τα παιδιά με άσθμα στην πόλη του Μεξικού παρουσιάζουν διαχρονικά μια επιδείνωση της λειτουργίας των πνευμόνων τους και τα αναπνευστικά τους προβλήματα αυξάνονται.

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη μελέτη, υποβάλλονταν σε λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων τους, 2 φορές την εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό οι ερευνητές έβλεπαν διαχρονικά την εξέλιξη και των δύο ομάδων των παιδιών.

Παράλληλα παρακολουθούσαν και τις συγκεντρώσεις των νοσηρών παραγόντων στην ατμόσφαιρα της πόλης του Μεξικού.

Ο λόγος ήταν για να γνωρίζουν τους παράγοντες της ατμοσφαιρικής περιβαλλοντικής ρύπανσης, με τρόπο τέτοιο που να μπορούν να συγκρίνουν τη ρύπανση κατά την περίοδο της έρευνας με εκείνη που υπήρχε σε άλλες περιόδους.

Τα ευρήματα των ερευνητών ήσαν ενδεικτικά: Τα ασθματικά παιδιά που ελάμβαναν το συμπλήρωμα σε βιταμίνες C και Ε, παρουσίαζαν μια σημαντικά καλύτερη κατάσταση, όσον αφορά τις παραμέτρους που αξιολογούν τις λειτουργικές ικανότητες των πνευμόνων και του αναπνευστικού συστήματος.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι οι βιταμίνες C και Ε μπορεί να προστατεύουν τους πνεύμονες από νοσηρούς ατμοσφαιρικούς παράγοντες (όζον, διοξείδιο του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια διαμέτρου κάτω από 10 μm) και να διαφυλάσσουν την αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά με μέτριου και σοβαρού βαθμού άσθμα.

Εμείς θα υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο καλύτερος τρόπος τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, για να παίρνουν ικανοποιητικές ποσότητες βιταμινών είναι τρώγοντας πολλά φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα.

Η καλή διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες, είναι ακόμη πιο σημαντική για παιδιά και ενήλικες οι οποίοι πάσχουν από άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα και άλλα αναπνευστικά νοσήματα.

medlook.net