Τα Χειμερινά δρομολόγια του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου

Τα χειμερινά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου που ισχύουν από τη Δευτέρα 10/01/2022: