Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για εργασία στον Α.Σ. Νεάπολης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης προχωρά στην άμεση πρόσληψη εργατών παραγωγής, χειριστών κλαρκ, χειριστών μηχανικής διαλογής και αναλυτών χημείου. 

Αναλυτικά οι θέσεις, τα δικαιολογητικά και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες:

Εργάτες – ριες Παραγωγής

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διαλογή φρούτων-τροφοδοσία γραμμών παραγωγής.
 • Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
 • Διάθεση για εργασία.
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

 • Ασφάλιση
 • Μισθός
 • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Χειριστές Κλαρκ

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός Κλαρκ.
 • Φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση εμπορευμάτων παραγωγής.
 • Υποστηρικτικές εργασίες στην αποθήκη.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Άδεια χειριστή Κλαρκ.
 • Προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
 • Διάθεση για εργασία.
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

 • Ασφάλιση.
 • Μισθός.
 • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Χειριστές Μηχανής Διαλογής

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός και ρύθμιση μηχανής στην γραμμή παραγωγής.
 • Τήρηση των διαδικασιών παραγωγικής διαδικασίας με εστίαση στο αποτέλεσμα.
 • Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Συντονισμός και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ.
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Όρεξη για εργασία και εκπαίδευση.
 • Προηγούμενη εμπειρία ως Χειριστής/στρια Μηχανών Παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

 • Ασφάλιση.
 • Μισθός.
 • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Αναλυτές-ριες Χημείου

Εποχιακή πλήρης απασχόληση

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης με εξαγωγική δραστηριότητα, αναζητά εργάτες και εργάτριες παραγωγής για το συσκευαστήριο του στην θέση Πλάτανος Καλυβίων Αγρινίου, Ν. Αιτωλ/νίας.

Αρμοδιότητες:

 • Φροντίζει για την συλλογή δειγμάτων & Διενεργεί όλες τις προβλεπόμενες αναλύσεις (α΄ύλες, ημιέτοιμα & συσκευασμένα προϊόντα).
 • Καταγράφει και αρχειοθετεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που εξασφαλίζουν την πλήρη ιχνηλασιμότητα.
 • Χειρίζεται τον εξοπλισμό χημείου με τρόπο ασφαλή και φροντίζει για τον καθαρισμό και την συντήρηση του.
 • Φροντίζει για την αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας εντός του συσκευαστηρίου.
 • Συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής, ειδικά σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ.
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Όρεξη για εργασία και εκπαίδευση.
 • Προηγούμενη εμπειρία ως Αναλυτής/τρια Χημείου επιθυμητή.
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια.
 • Κάτοικος Ευρύτερης περιοχής Αγρινίου.

Παροχές:

 • Ασφάλιση
 • Μισθός
 • Εποχιακή απασχόληση με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας αναλόγως απόδοσης.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26410 39490. Η παραλαβή των αιτήσεων και βιογραφικών  θα γίνονται δεκτά καθημερινά από 5/9 10.00 πμ έως 13.00 μμ στα γραφεία του συνεταιρισμού στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου ή στο email: info@alfafruits.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο ΟΓΑ (Ασφαλιστική ενημερότητα)
 • ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

e-ea.gr