Ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης δικτύου αποχέτευσης Παλαίρου

Το συμπληρωματικό δίκτυο έχει συνολικό μήκος 3.075 μέτρα και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των ‪‪717.650‬ ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ανάδοχος κατά τη δημοπρασία στις 22/04/2021 για την εκτέλεση εργασιών, Ο ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.).

Το έργο έχει ενταχτεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ‪‪2014-2020‬».

Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης προκειμένου να ενταχθούν περιοχές, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο αρχικό έργο της αποχέτευσης.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι αφορά τμήματα εντός οικισμού που δεν έχουν αποχέτευση, αλλά και επεκτάσεις σε περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 27/7/21 και οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2022 .