Ξηρομερίτες Λησμονημένοι Μαχητές του 1940  

 Ο Νίκος Θ. Μήτσης με τις γνώσεις του ερευνητή και ιστοριοδίφη αναδεικνύει την μεγάλη προσφορά και τη θυσία των Ξηρομεριτών που έγραψαν σελίδες δόξας κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41. Εκατοντάδες  Ξηρομερίτες αγωνίστηκαν ενάντια στον γερμανοϊταλικό φασισμό και έδωσαν μαθήματα ηρωισμού και ανδρείας.

Ο Συγγραφέας στις σελίδες που ακολουθούν, μέσα από σπάνια, πολύτιμα ντοκουμέντα, φωτογραφίες, φέρνει στο φως, πρώτη φορά, τις σκληρές και νικηφόρες μάχες που έδωσαν απέναντι στους  κατακτητές το 39 ( Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ) Σύνταγμα Ευζώνων Μεσολογγίου και το 24ο ( Ι, ΙΙ , ΙΙΙ ) Σύνταγμα  Πεζικού Πρεβέζης (αμφότερα Συντάγματα  που στην πλειοψηφία τους υπηρετούσαν  Αιτωλοακαρνάνες στρατιώτες και αξιωματικοί) και δημοσιεύει τον πλήρη κατάλογο αξιωματικών και οπλιτών που έχασαν κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 εντός του  αλβανικού εδάφους και που χάρισαν στην πατρίδα το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους και έγραψαν τις ενδοξότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 

Το ΕΠΟΣ του ΄40 το έγραψαν αναντίρρητα με το αίμα τους, Έλληνες της διπλανής πόρτας, στρατιώτες που προτίμησαν να πεθάνουν παρά να προδώσουν τα ιδανικά της πατρίδας στην οποία γεννήθηκαν και τάχθηκαν να υπηρετήσουν.

Παιδιά από τα χωριά της Ελλάδος , όπως: αγροτόπαιδα , ψαράδες , δάσκαλοι , λογιών λογιών γραμματιζούμενοι εκείνης της εποχής, απλοί πολίτες χωρίς περγαμηνές από «γαλαζοαίματες» καταγωγές ή μεγάλα τζάκια, έτρεξαν στο καθήκον και είπαν ΠΑΡΩΝ και, πολέμησαν τον Ιταλικό φασισμό στα ελληνοαλβανικά σύνορα ως στρατιώτες της ένδοξης VIII Μεραρχίας και των 42 Συνταγμάτων που έγραψαν αμφότεροι ηρωικές σελίδες δόξας.

Την 5η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Διοικητής της  VIII (8ης) Μεραρχίας, Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, εξέδωσε την ημερήσια διαταγή και ο πόλεμος, πλέον, ως αναπόφευκτο γεγονός, ήδη είχε αρχίσει.

«Αξιωματικοί και οπλίτες της 8ης Μεραρχίας αμυνθήτε του πατρίου εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρομέα όστις θέλει προσβάλη ημάς υπούλως και ανάνδρως.

Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας και πολεμήσατε μετά λύσσης κατά του ανάνδρου εχθρού όστις τόσον ατίμως και ανάνδρως θέλει να προσβάλη τούτο.

Διείξατε  εις αυτόν ότι είμεθα  εις θέσιν να δώσωμεν  την δέουσαν απάντησιν, όπως έδωσαν και οι Πρόγονοί μας εις τους επιδρομείς Πέρσας»

Ώρα 5η. Ιωάννινα: τη 28 Οκτωβρίου 1940

ΧΑΡΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ