Δ. Ξηρομέρου: Εγκρίσεις από την Αποκεντρωμένη για την Κοινωφελή Επιχείρηση

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το Σχέδιο Ετήσιας Δράσης και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου».
Δείτε εδώ και εδώ τα επίσημα έγγραφα.