Δ. Ξηρομέρου: Τα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ. (Videos)

Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ OIK. ΕΤΟΥΣ 2021.

Μέρος Α της συνεδρίασης.

Μέρος Β της συνεδρίασης.

xiromeronews.blogspot.com