Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων στη Δυτική Ελλάδα

H βαθμολογία για τα αγροτεμάχια ανά περιφέρεια και το ποσοστό της αποδεκτής έκτασης.

Το έντυπο χορήγησης της άδειας δύναται να εκτυπωθεί μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων αδειών νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες του ΥΠΑΑΤ.  Με βάση την αριθμ. 2933/327864/19-11-2021 υπουργική απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 5422), για τη χορήγηση αδειών φύτευσης έτους 2023 η χώρα είναι χωρισμένη σε οκτώ περιφέρειες/ομάδες περιφερειών:

Για την ομάδα Περιφερειών: Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Ήπειρος, καθώς και για την ομάδα Περιφερειών: Αττικής, Στ. Ελλάδας; χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους επιλέξιμους παραγωγούς και για όλη την αποδεκτή έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη χορηγούμενη έκταση 1% .

Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5,5 και για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35% της αποδεκτής τους έκτασης.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 7 και 6,5 και για όλη την αποδεκτή τους έκταση.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 5,5 έως 4,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,45 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αποδεκτής τους έκτασης

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 7 έως και 2,75 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 2,5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αποδεκτής τους έκτασης.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28% της αποδεκτής τους έκτασης.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Σε εφαρμογή οι κανόνες για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών