Η Χρ. Σταρακά για την Επέτειο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Η 19η Μαΐου είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η γενοκτονία αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίων ελληνικών πληθυσμών στη περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα ,η δίψα, οι πορείες θανάτου στην έρημο, οι δολοφονίες και οι εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων έχει αναδειχθεί και αναγνωριστεί σε 353.000.Παρολα αυτά οι πόντιοι διατήρησαν αναλλοίωτη την εθνική τους ταυτότητα και τη πολιτιστική τους φυσιογνωμία σε όσα μέρη και αν διασκορπίστηκαν.

Γι αυτό το λόγο η μνήμη των αποτρόπαιων αυτών γεγονότων έχει χαραχτεί στη μνήμη των απανταχού Ελλήνων και οι πόντιοι τιμώνται ως ήρωες.