Ο Υφ.Α.Α.Τ. Γ. Στύλιος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Στις 13 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του Επιτρόπου Γεωργίας, κ. Janusz Wojciechowski, της Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, κας Στέλλας Κυριακίδη και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Virginijus Sinkevičius. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Στύλιος. 

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η κατάσταση των γεωργικών αγορών της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε η αυτάρκεια στα περισσότερα από τα γεωργικά προϊόντα. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε η σημασία ύπαρξης αποτελεσματικών μέτρων συντονισμού, σε διεθνές επίπεδο, για να αυξηθεί η παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κος Στύλιος δήλωσε πως η Ελλάδα: «αξιοποίησε τη δυνατότητα για χρήση των εκτάσεων αγρανάπαυσης, κατά το έτος 2022 και ότι «οι συνθήκες που επέβαλλαν αυτή την παρέκκλιση δεν έχουν αλλάξει. Ως εκ τούτου, θεωρούμε σκόπιμο να παραταθεί αυτή η δυνατότητα και για το έτος 2023». Ο Υφυπουργός, πρόσθεσε, ακόμα, πως η Ελλάδα «στηρίζει το αίτημα για αναβολή της υποχρέωσης αμειψισποράς το 2024, καθώς ο στόχος της αύξησης της παραγωγής δεν επιτυγχάνεται εντός του στενού διαστήματος δύο καλλιεργητικών περιόδων».

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, έγινε αναφορά στην εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Αναφορά έγινε, επίσης, και για τη βελτίωση του υφιστάμενου σύστημα Γεωγραφικών Ενδείξεων, με τον ΥφΑΑΤ, κ. Στύλιο να υπογραμμίζει πως «Πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι το σύστημα των Γεωγραφικών Ενδείξεων αποτελεί, πρωτίστως, ένα σύστημα ποιότητας που ενισχύει την αγροδιατροφική κληρονομιά της Ένωσης». 

Επιπρόσθετα, ο κος Στύλιος τόνισε, ότι: «με δεδομένο πως ένα σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες, το ζήτημα της επέκτασης της υποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης πρωταρχικού συστατικού στα τρόφιμα αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα».    

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν, επίσης, για την κατάσταση εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), με τον ΥφΑΑΤ κ. Στύλιο να αναφέρει στην τοποθέτησή του πως είναι ανάγκη να εκφράζονται και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της αλιευτικής δραστηριότητας στις αποφάσεις ΕΕ.