Με υπογραφή Φαρμάκη, ξεκινά η υπογειοποίηση του δικτύου της Δ.Ε.Η. στον δρόμο της Τουρλίδας

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ κατά μήκος του δρόμου της Τουρλίδας στο Μεσολόγγι, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη.

Ουσιαστικά πρόκειται για την επίλυση μιας εκκρεμότητας που προέκυψε για την ανάπλαση του συγκεκριμένου δρόμου, μιας και στον αρχικό σχεδιασμό δεν περιλαμβανόταν η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ και η άρση των στύλων που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου.

Για το έργο αυτό (σ.σ. υπογειοποίηση) από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα διατεθούν επιπρόσθετοι πόροι 900.000€, από ίδιους πόρους. Ενώ η μικρή καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης οφείλεται στο γεγονός, ότι λόγω των αυξήσεων στις τιμές έγινε αναπροσαρμογή του κόστους κατά 200.000€ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. 

Έτσι, η μόνη εκκρεμότητα που απομένει για την συγκεκριμένη ανάπλαση είναι η έκδοση κάποιων τυπικών αδειοδοτήσεων από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ώστε παράλληλα με την ανακατασκευή του οδοστρώματος να γίνει και η ανακατασκευή των γεφυρών στην 3η και 7η καμάρα.

Θυμίζουμε ότι στο έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω της ΟΧΕ δεν περιλαμβάνεται:

  1. Η ανακατασκευή των γεφυρών
  2. Η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ

Επίσης κατά την σύνταξη της μελέτης δεν είχαν ληφθεί στοιχεία για την συνολική έδραση του δρόμου (υψομετρικά, κατάσταση υπεδάφους κλπ.) και έτσι δεν είχε προβλεφθεί πως θα εξασφαλίζεται η αποστράγγισή του, από όμβρια ύδατα. Έτσι απαιτήθηκε η εκπόνηση τεχνικής λύσης που εξυπηρετεί και την υπογειοποίηση, μιας και με το σημερινό ύψος του δρόμου αυτή θα ήταν ανέφικτη.

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το συγκεκριμένο έργο που αναμένει με ιδιαίτερη «θέρμη» η τοπική κοινωνία έχει μπει πλέον στο δρόμο της ολοκλήρωσης, χωρίς εκκρεμότητας και κυρίως χωρίς τις προχειρότητες που συνήθως γίνονται, τα δημόσια έργα.

Κι αυτό διότι θα μπορούσε το συγκεκριμένο έργο να έχει ήδη εκτελεστεί, χωρίς όμως τις γέφυρες  κάτι που αυτονόητα θα σήμαινε “ράβε – ξήλωνε” στην συνέχεια…. και με την υπογειοποίηση αδύνατη λόγω ελλιπούς βάθους του υποστρώματος. 

Μένει να δούμε το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα…

messolonghinews.gr