Υπογράφτηκε μεταξύ Δήμου Θέρμου και αναδόχου εταιρείας σύμβαση αγοράς Γκρέιντερ

Υπογράφτηκε σήμερα μεταξύ του Δήμου Θέρμου και της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση αγοράς Γκρέιντερ, μετά από ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ύψους 341.000 ευρώ με πόρους από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και από ίδια έσοδα του Δήμου.

«Σε ελάχιστο χρόνο ένα καινούργιο μηχάνημα μπαίνει στην μάχη της πολιτικής προστασίας, σε όφελος των πολιτών της ορεινής Τριχωνίδας», αναφέρει ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας.