Πρώτη η ΣΥΜΜΑΧΙΑ στη Β ΕΛΜΕ (Συγκριτικοί πίνακες)

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής;

ΨΗΦΙΣΑΝ                    842
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ             89
ΕΓΚΥΡΑ                        753

Οι ψήφοι και οι έδρες των παρατάξεων έχουν:

Παρατάξεις                  Ψήφοι          Έδρες
ΣΥΜΜΑΧΙΑ                     262                     3
ΔΑΚΕ                                239                      3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ                133                      2
ΑΣΕ                                     65                       1
ΑΕΚ-ΡΑΣ                           54

http://redlineagrinio.gr/

 

Τα δύο προηγούμενα χρόνια συγκριτικά τα αποτελέσματα ήταν:

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΕΚΛΟΓΕΣ 2013
ΨΗΦΙΣΑΝ 808 ΨΗΦΙΣΑΝ 859
ΑΚ-Λ 49 ΑΚ-Λ 76
ΕΓΚΥΡΑ 759 ΕΓΚΥΡΑ 783
Παρατάξεις Ψήφοι Ποσ Έδ Παρατάξεις Ψήφοι Ποσ Έδ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 322 42,42% 4 ΣΥΜΜΑΧΙΑ 273 34,87% 3
ΔΑΚΕ 209 27,54% 3 ΔΑΚΕ 210 26,82% 3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 118 15,55% 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 169 21,58% 2
ΑΣΕ 76 10,01% 0 ΑΣΕ 66 8,43% 1
ΡΑΣ 34 4,48% 0 ΡΑΣ 48 6,13% 0
ΠΡ ΕΝΟΤΗΤΑ 19