Σκέψεις σχετικά με την συζήτηση Κυκλοφοριακής μελέτης, του Βασίλη Φωτάκη

 

Οι διαφαινόμενες και καταγεγραμμένες αντιδράσεις χθες κατά την παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης δίνουν την δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει στη βάση των όποιων αντιδράσεων, όσα διημείφθησαν, αξιοποιώντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ας έχουμε υπόψη ότι οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη είναι μια δυναμική μελέτη που δεν είναι στατική και επομένως εφαρμόζεται, δοκιμάζεται, μετράται και διορθώνεται. Συμφωνώντας και δεχόμενοι λοιπόν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για μια πόλη φιλικοί προς τους κατοίκους της  οφείλουμε να καταθέσουμε βελτιωτικές προτάσεις και να μην αφορίζουμε εξ ορισμού την όποια καλοπροαίρετη προς αυτή την κατεύθυνση προσπάθεια.

Σημασία έχει όμως που θέλουμε να οδηγήσουμε την πόλη σε βάθος δεκαετίας ή εικοσαετίας, τι χαρακτήρα και φυσιογνωμία θέλουμε να της προσδώσουμε.

Εκμεταλλευόμενοι και το ΒΑΑ, ας αναλογιστούμε ότι :

” Αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ».

Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι τέτοιας μορφής θεωρώ που θα αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στην κατεύθυνση των νέων εργαλείων της ΕΕ και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Integrated Territorial Investments). Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η  χρηματοδότηση των δήμων έχει ως προαπαιτούμενο το συγκεκριμένο σχέδιο.

Μια Δημόσια διαβούλευση (επιτροπή διαβούλευσης δήμου) για το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης φαντάζει απαραίτητη,  διότι ο Δήμος Αγρινίου πλέον με τον Καλλικράτη λειτουργεί (με την συνένωση που προέκυψε) ως μητροπολιτικός δήμος της ευρύτερης πλέον περιοχής. Οι όποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις και πεζοδρομήσεις εντασσόμενες σε ένα τέτοιο σχέδιο απαντούν ταυτόχρονα και στις εύλογες αιτιάσεις και αντιδράσεις του οποιουδήποτε φορέα.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πυλώνες ανάπτυξης, διότι η στρατηγική ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος που έχουμε για τον Δήμο.

Προς αυτή την κατεύθυνση ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε είναι τα στοιχεία μιας SWOT analysis.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εκπόνηση μιας επικαιροποιημένης από το Δήμο Αγρινίου  ανάλυσης  SWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γενική εκτίμηση και καταγραφή των κυριότερων δυνατοτήτων και αδυναμιών, αλλά και ευκαιριών και απειλών που μπορούν να παρουσιαστούν στο μέλλον, με βάση τη γεωγραφική θέση και τα κύρια χαρακτηριστικά του Δήμου.

Η δημιουργία περισσότερων του ενός «Κέντρων» ίσως να απαντά στα κυριότερα προβλήματα που αναδεικνύονται στο Δήμο μας, λόγω της άναρχης δόμησης με χωρικές ασυνέχειες και υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.

Η παρουσιασθείσα κυκλοφοριακή μελέτη ασθμαίνοντας και υπό πίεση μετά από χρόνιες παλινωδίες, άστοχες πολιτικές και καθυστερήσεις ως προς αυτό το ζήτημα αναδεικνύει ότι χρειάζεται εγρήγορση και μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της πόλης. Απαιτείται κοινωνική συνοχή, με απώτερο σκοπό μια Πόλις προς το συμφέρον όλων.
Φωτάκης Φ. Βασίλειος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου