Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η εργολαβία του Δήμου Αγρινίου στην περιοχή του κλειστού γυμναστηρίου στην αερογέφυρα τα έργα της οποίας σε συνδυασμό με την λειτουργία του κλειστού γηπέδου θα αλλάξουν το πρόσωπο μιας περιοχής που έως τώρα θεωρούνταν υποβαθμισμένη.
Αυτή την περίοδο διανοίγονται οι περιμετρικοί δρόμοι, εγκαθίστανται δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης ενώ προβλέπεται ασφαλτόστρωση, κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός.