Δείτε το σποτ ενδυνάμωσης για την κοινότητα από το καλλιτεχνικό & επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Εικαστικής Παρέμβασης «Ιθάκες» στο Αγρίνιο.