Παρακολουθήστε ολόκληρη την ημερίδα της Ένωσης Αγρινίου για τα υπό κατασκευή έργα και τις ανακοινώσεις για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και τις νέες Ενεργειακές Κοινότητες.